waterpolo-online.com
 

WP-inschrijvingsgeld en provisies scheidsrechters

Op vraag van diverse waterpoloclubs heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Zwembond op dinsdag 16 februari 2021 beslist om alle inschrijvingsgelden alsook het (positieve) saldo van de provisies voor scheidsrechterskosten die reeds door de clubs betaald werden met betrekking tot het waterpoloseizoen 2020-2021, integraal terug te storten.

Op die manier kan er in juni 2021 gestart worden met een blanco (financiële) lei met het oog op het volgende waterpoloseizoen 2021-2022 en recupereren de betrokken waterpoloclubs al hun betaalde sommen.