waterpolo-online.com
 

Vacatures

Oproep kandidaturen 2017/18

In het kader van het opstarten van drie nationale ploegen: Senior Dames, Senior Heren en Junioren Heren heeft de SCWP de taak gekregen, een oproep te publiceren voor geïnteresseerden in één van de volgende functies:

1.     Team Manager

2.     Coach/Trainer

3.     Coach/Trainer Assistant

4.     Speler – Speelster

De volgende punten zullen naar voor moeten komen in de schriftelijke kandidatuur aan SCWP voor zondag 15 oktober middernacht :

·     Motivatie

o  Aanvaarden ‘pro deo’ te werken;

o  De ambassadeur zijn voor de waterpolosport en voor onze nationale ploegen.

o  De wil om zich te verbinden voor een periode van 3 tot 5 jaar. Geen mentaliteit hebben voor een « one shot » d.w.z. niet bij de minste moeilijkheden stoppen.

·     Voorbereiding

Zowel voor de opleiding, de competitie en de tornooien.

·     Opvolging

o  Rapporteren aan de SCWP door middel van verslagen  na de trainingen, stages of tornooien en dit voor elke speler/speelster die lid zijn van de teams.

o  Evolutie plan opmaken van het individuele en collectief werk

o  Documentatie en informatie overmaken aan de SCWP

·     Communicatie

o  Liefst de mogelijkheid hebben om zich mondeling te kunnen uiten in zowel het NL als in het FR.

 

1.     Team Manager (TM)

TM is verantwoordelijk voor wat betreft logistieke organisatie:

·    Organisatie van toernooi, stage, zwembaden, trainingsdagen,

·     Uitnodigingen van de spelers/speelsters,

·    Opmaking van een begroting in samenwerking met T1

·     Gegevens op orde houden van de spelers/speelsters die aanwezig waren op de selecties en de reden van de niet geselecteerden enz….

 

2. Coach/trainer (T1)

a.  Beschikbaarheid

i.        Liefst geen andere functies hebben in zijn club (Trainer, Coach of Ref.).

ii.       Beschikbaar zijn tijdens de verlofperiodes voor stages of tornooien.

b.  T1 wil zich verbinden voor minimum 3 jaren

c.  Motivatie: zie het algemene hoofdstuk.

d.  Voorbereiding :

i.       Opstellen van een meerjarenplan. (lichamelijk/tactisch) met de SCWP

ii.        De spelers volgen tijdens het seizoen, aanwezig zijn op de wedstrijden en analyseren om het trainingsplan (jaarplan) te optimaliseren

iii.       Een jaarplan opstellen en aanpassen voor alle activiteiten

e.  Opvolgen :

i.       Opvolgen van iedere speler en een persoonlijk onderhoud hebben met hen op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan

ii.       Discussies hebben over de analyses van de competitie met de nationale ploeg en die delen met de SCWP (analyseren van de wedstrijden van het jaar, voorzien van het materiaal voor de trainingen met de T2 TM, beschikken over een technisch kaartje van de spelers, video sessies voorbereiden enz)

f.    Selecties van de spelers

i.       De T1 stelt een lijst van 15 geselecteerde uit een groep van 20 spelers voor op een nationale vergadering

ii.       De T1 zal laten weten waarom een speler geselecteerd is of niet.

iii.       De selecties worden bekrachtigd door de SCWP in overeenkomst met de technische staf.

 

3. Coach/trainer Assistant (T2)

a.   Mag trainer zijn van VZF of FFBN

b.   Motivatie :

i.       De wil om zich verder bij te scholen en bij te leren als assistent van T1

ii.       Zelfde motivatie dan T1

 

4. Spelers

a.  Beschikbaarheid volgens de kalender van de nationale ploeg.

b.  Motivatie

i.          De wil zich te verbinden voor meerdere jaren.

ii.          Beschikbaar zijn volgens de kalender van de nationale ploeg.

iii.          Het technisch schema volgen van zijn T1 om te verbeteren.

iv.          Ambassadeur zijn van de waterpolosport zowel in de Belgische competitie als tijdens stages en/of tornooien met de nationale ploeg.

 

Enkel de verplaatsingskosten van de TM, T1 en T2 zullen vergoed worden.

 

Drie selectie dagen worden georganiseerd voor januari 2018 om een lijst van 20 spelers voor te stellen?

Modaliteit om kandidaturen :

Voor 15 oktober 2017 middernacht

Wp_belgium@hotmail.com

 

SELECTIE VAN KANDIDATUREN OP BASIS VAN BOVENSTAANDE CRITERIA