waterpolo-online.com
 

WP-inschrijvingsgeld en provisies scheidsrechters

Op vraag van diverse waterpoloclubs heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Zwembond op dinsdag 16 februari 2021 beslist om alle inschrijvingsgelden alsook het (positieve) saldo van de provisies voor scheidsrechterskosten die reeds door de clubs betaald werden met betrekking tot het waterpoloseizoen 2020-2021, integraal terug te storten.

Op die manier kan er in juni 2021 gestart worden met een blanco (financiële) lei met het oog op het volgende waterpoloseizoen 2021-2022 en recupereren de betrokken waterpoloclubs al hun betaalde sommen.

Cursus WP scheidsrechters

Oproep en informatie over cursus waterpoloscheidsrechters (online) van Centrale Scheidsrechterscommissie KBZB:

oproep scheidsrechters nl

UPDATE Communicatie clubs * WP Seizoen 2020-2021

Op advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo en volgend op een aantal digitale overlegmomenten met de waterpoloclubs heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Zwembond op dinsdag 2 februari 2021 beslist om een definitief punt te zetten achter alle nationale competities en Belgische WP-kampioenschappen in alle leeftijdscategorieën en afdelingen van het waterpoloseizoen 2020-2021.

Gelet op de moeilijke beschikbaarheid van zwembaden en het gebrek aan normale sportieve trainings- en voorbereidingsmogelijkheden, is het niet meer opportuun en haalbaar om nog officiële nationale waterpolocompetities op een gelijkwaardige manier voor te bereiden en te organiseren.

Van zodra de COVID19-maatregelen dit zouden toelaten, raadt de KBZB echter wel aan om in vriendschappelijk verband en in onderlinge afspraak tussen waterpoloclubs nog waterpolowedstrijden en -tornooien te organiseren, teneinde betrokkenheid bij de clubs en in de waterpolosport te behouden.

Tenslotte werd beslist dat de inschrijvingsgelden voor het waterpoloseizoen 2020-2021, die reeds door het merendeel van de clubs betaald werden, zullen overgedragen worden naar het volgende waterpoloseizoen 2021-2022 (idem dito voor de provisies van de scheidsrechterskosten).

We zijn niettemin hoopvol dat we vanaf 1 juni 2021 kunnen aanvangen met de normale voorbereidingen van het volgende waterpoloseizoen 2021-2022.

Daniël MOTTON,                                            Denis LEEMANS,

Voorzitter KBZB.                                           Voorzitter Nationale SCWP.

Communicatie clubs * WP Seizoen 2020-2021

Op donderdag 17 december 2020 werd er op initiatief van de Sportcommissie Waterpolo via videoconferentie een overleg gehouden, waarop alle clubs vertegenwoordigd waren die vooraf via een bevraging hun standpunten over het eventuele vervolg van de competitie hadden kenbaar gemaakt. Gelet op de huidige toestand en op de onzekere evolutie van de COVID-19 pandemie, werd uiteindelijk slechts de beslissing genomen om elkaar tijdens de 2e helft van de maand januari terug te zien om de verdere gang van zaken te overwegen. In elk geval wenst de SCWP aan alle waterpoloclubs te verzekeren dat er op hen geen enkele druk zal uitgeoefend worden. De keuze om deel te nemen aan een eventuele vervolg-competitie zal volledig overgelaten worden aan de vrije beslissing van elke club afzonderlijk. In geval van niet-deelname, zullen er geen forfaits, boetes of degradaties opgelegd worden.

Het blijft de intentie van de SCWP om nog een competitie te kunnen organiseren. Teneinde dit op een gelijkwaardige manier te doen, moet elke club beschikken over een identieke voorbereidingsperiode (beschikbaarheid van zwembaden). Op dit vlak hebben echter de lokale autoriteiten het laatste woord, aangezien zij finaal beslissen over de al dan niet heropening van deze zwembaden.

Daarnaast besliste het Bestuursorgaan van de KBZB tijdens haar zitting van 15 december 2020 om uitzonderlijk geen deelnamerechten per individuele speler aan de clubs te factureren met betrekking tot het waterpoloseizoen 2020-2021. Wat betreft de reglementaire boetes voor tekort aan vereiste scheidsrechters (seizoen 2020-2021), zal de helft van deze boetes aangerekend worden op het moment waarop men voorziet om de kampioenschappen te heropstarten (begin februari 2021).

Daniël MOTTON, Voorzitter KBZB.                                                 

Denis LEEMANS, Voorzitter Nationale SCWP.                                  

NIEUWE UPDATE – Covid-19

Tijdens een spoedvergadering op zaterdag 24 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond enkele bijgewerkte en/of nieuwe beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen en besluiten van het Overlegcomité en de Franstalige Gemeenschap van België.

WATERPOLO

  • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot 31 december 2020, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13.
  • de Raad van Bestuur zal aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo vragen om alternatieve scenario’s en formules uit te werken met het oog op een mogelijke veilige hervatting in januari 2021.

UPDATE Covid-19

Tijdens een spoedvergadering op maandag 12 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond tot nader order de volgende beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen opgelegd voor contactsporten en indoor-sportactiviteiten in Vlaanderen (code oranje).

WATERPOLO

  • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot en met zondag 08 november, met uitzondering van de leeftijdscategorieën U11 en U13 (geboren in 2008 en later).
  • annulatie van de bekerfinales (seizoen 2019-2020) op 11 november 2020 te La Louvière.
  • opschorting van alle collectieve trainingen van de nationale waterpoloploegen tot en met zondag 08 november.

Protocol COVID-19 BK WP!

Het COVID 19-protocol voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo is beschikbaar!

De Nationale Sportcommissie Waterpolo vestigt graag uw aandacht  op de volgende punten:

De thuis club informeert het secretariaat van de sportcommissie over de capaciteit van hun zittribune en het aantal toeschouwers van de tegenstanders die de wedstrijden kunnen bijwonen. De sportcommissie stelt een overzichtstabel op die aan de clubs wordt meegedeeld. Gelieve ook aan te geven of de cafetaria tijdens de wedstrijden toegankelijk is.

Deze informatie moet uiterlijk woensdag 23-09-2020 18.00 uur in het bezit zijn van het secretariaat van de Sportcommissie.

De clubs delen aan het secretariaat van de sportcommissie tegen uiterlijk donderdag 22.00 uur het aantal positief of vermoedelijk positief geteste spelers per Afdeling of leeftijdscategorie mee.

info Beker WP * EU Nations WP

BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (SEIZOEN 2019-2020) * ORGANISATIE FINALES

In tegenstelling tot eerdere communicaties zullen de finales van de Beker van België Waterpolo uitgesteld worden naar woensdag 11 november 2020 (La Louvière), op voorwaarde dat de betrokken clubs hiermee akkoord gaan. Zo niet, dan wordt de finalewedstrijd van de betrokken beker niet gespeeld. De betrokken ploegen mogen geen nieuwe ingeschreven spelers opstellen alsook geen spelers die ondertussen naar een ander club getransfereerd zijn.

NATIONALE WATERPOLOPLOEGEN * DEELNAME EU NATIONS TORNOOIEN

De internationale EU NATIONS WP-tornooien in Brno CZE (Dames Seniores 27-29 november 2020 & Heren Seniores 03-06 december 2020) worden uitgesteld naar mei/juni 2021. Van zodra de nieuwe data officieel bevestigd worden door de organisator, zal de KBZB hierover communiceren.

UPDATE! EU Nations WP Tornooien 2020

Algemeen Bericht SCWP/KBZB

Geachte secretaris, Geachte waterpolocorrespondent,

Gelieve kennis te nemen van de onderstaande beslissingen en inlichtingen.

NATIONALE WATERPOLOCOMPETITIES

  • In tegenstelling tot de eerdere beslissing op 12 maart mogen de finales van de Beker van België Waterpolo toch georganiseerd worden, op voorwaarde dat alle opgelegde sanitaire en sociale voorschriften nageleefd worden en onder voorbehoud van toelating door de bevoegde autoriteiten.
  • De bekerfinales zullen bijgevolg gespeeld worden op zaterdag 19 september te La Louvière.
  • Met het oog op het sportieve evenwicht moeten de betrokken ploegen wel spelen in dezelfde samenstelling van het waterpoloseizoen 2019-2020.
  • In functie hiervan heeft de Raad van Bestuur van de KBZB dan ook beslist om de federale overgangsperiode voor waterpolospelers uitzonderlijk te verlengen tot en met 21 september 2020, zodat clubs voor aanvang van het nieuwe waterpoloseizoen 2020-2021 eventueel nog transfers zouden kunnen realiseren.

LEN ITC PROCEDURE INTERNATIONALE TRANSFERS WATERPOLOSPELERS

Vanaf 1 juni 2020 zal deze transferprocedure volledig online verlopen via het LEN-intranet. Het LEN ITC-formulier dient niet langer gebruikt te worden. Wanneer een waterpoloclub een inkomende transfer wenst te realiseren, volstaat het om het KBZB-secretariaat een leesbare digitale kopie van het paspoort of identiteitskaart van de betrokken speler/speelster te bezorgen met vermelding van zijn/haar club van oorsprong en of het al dan niet een contractspeler betreft. Daarna wordt de transfer afgehandeld tussen de beide betrokken nationale zwembonden en ontvangt de aanvragende club de nodige documenten (factuur, digitaal transfercertificaat, enz).

Met vriendelijke en gezonde groeten,

Denis LEEMANS,                                                        Wouter GEORGES

Voorzitter Nationale SCWP.                                        Secretaris-Generaal KBZB.