waterpolo-online.com
 

NIEUWE UPDATE – Covid-19

Tijdens een spoedvergadering op zaterdag 24 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond enkele bijgewerkte en/of nieuwe beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen en besluiten van het Overlegcomité en de Franstalige Gemeenschap van België.

WATERPOLO

 • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot 31 december 2020, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13.
 • de Raad van Bestuur zal aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo vragen om alternatieve scenario’s en formules uit te werken met het oog op een mogelijke veilige hervatting in januari 2021.

UPDATE Covid-19

Tijdens een spoedvergadering op maandag 12 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond tot nader order de volgende beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen opgelegd voor contactsporten en indoor-sportactiviteiten in Vlaanderen (code oranje).

WATERPOLO

 • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot en met zondag 08 november, met uitzondering van de leeftijdscategorieën U11 en U13 (geboren in 2008 en later).
 • annulatie van de bekerfinales (seizoen 2019-2020) op 11 november 2020 te La Louvière.
 • opschorting van alle collectieve trainingen van de nationale waterpoloploegen tot en met zondag 08 november.

Protocol COVID-19 BK WP!

Het COVID 19-protocol voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo is beschikbaar!

De Nationale Sportcommissie Waterpolo vestigt graag uw aandacht  op de volgende punten:

De thuis club informeert het secretariaat van de sportcommissie over de capaciteit van hun zittribune en het aantal toeschouwers van de tegenstanders die de wedstrijden kunnen bijwonen. De sportcommissie stelt een overzichtstabel op die aan de clubs wordt meegedeeld. Gelieve ook aan te geven of de cafetaria tijdens de wedstrijden toegankelijk is.

Deze informatie moet uiterlijk woensdag 23-09-2020 18.00 uur in het bezit zijn van het secretariaat van de Sportcommissie.

De clubs delen aan het secretariaat van de sportcommissie tegen uiterlijk donderdag 22.00 uur het aantal positief of vermoedelijk positief geteste spelers per Afdeling of leeftijdscategorie mee.

info Beker WP * EU Nations WP

BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (SEIZOEN 2019-2020) * ORGANISATIE FINALES

In tegenstelling tot eerdere communicaties zullen de finales van de Beker van België Waterpolo uitgesteld worden naar woensdag 11 november 2020 (La Louvière), op voorwaarde dat de betrokken clubs hiermee akkoord gaan. Zo niet, dan wordt de finalewedstrijd van de betrokken beker niet gespeeld. De betrokken ploegen mogen geen nieuwe ingeschreven spelers opstellen alsook geen spelers die ondertussen naar een ander club getransfereerd zijn.

NATIONALE WATERPOLOPLOEGEN * DEELNAME EU NATIONS TORNOOIEN

De internationale EU NATIONS WP-tornooien in Brno CZE (Dames Seniores 27-29 november 2020 & Heren Seniores 03-06 december 2020) worden uitgesteld naar mei/juni 2021. Van zodra de nieuwe data officieel bevestigd worden door de organisator, zal de KBZB hierover communiceren.

UPDATE! EU Nations WP Tornooien 2020

Algemeen Bericht SCWP/KBZB

Geachte secretaris, Geachte waterpolocorrespondent,

Gelieve kennis te nemen van de onderstaande beslissingen en inlichtingen.

NATIONALE WATERPOLOCOMPETITIES

 • In tegenstelling tot de eerdere beslissing op 12 maart mogen de finales van de Beker van België Waterpolo toch georganiseerd worden, op voorwaarde dat alle opgelegde sanitaire en sociale voorschriften nageleefd worden en onder voorbehoud van toelating door de bevoegde autoriteiten.
 • De bekerfinales zullen bijgevolg gespeeld worden op zaterdag 19 september te La Louvière.
 • Met het oog op het sportieve evenwicht moeten de betrokken ploegen wel spelen in dezelfde samenstelling van het waterpoloseizoen 2019-2020.
 • In functie hiervan heeft de Raad van Bestuur van de KBZB dan ook beslist om de federale overgangsperiode voor waterpolospelers uitzonderlijk te verlengen tot en met 21 september 2020, zodat clubs voor aanvang van het nieuwe waterpoloseizoen 2020-2021 eventueel nog transfers zouden kunnen realiseren.

LEN ITC PROCEDURE INTERNATIONALE TRANSFERS WATERPOLOSPELERS

Vanaf 1 juni 2020 zal deze transferprocedure volledig online verlopen via het LEN-intranet. Het LEN ITC-formulier dient niet langer gebruikt te worden. Wanneer een waterpoloclub een inkomende transfer wenst te realiseren, volstaat het om het KBZB-secretariaat een leesbare digitale kopie van het paspoort of identiteitskaart van de betrokken speler/speelster te bezorgen met vermelding van zijn/haar club van oorsprong en of het al dan niet een contractspeler betreft. Daarna wordt de transfer afgehandeld tussen de beide betrokken nationale zwembonden en ontvangt de aanvragende club de nodige documenten (factuur, digitaal transfercertificaat, enz).

Met vriendelijke en gezonde groeten,

Denis LEEMANS,                                                        Wouter GEORGES

Voorzitter Nationale SCWP.                                        Secretaris-Generaal KBZB.

Mededeling KBZB * Covid-19 update

OFFICIËLE MEDEDELING * KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VZW

BELANGRIJKE COVID-19 UPDATE dd. 01.04.2020

De Koninklijke Belgische Zwembond wenst langs deze weg enkele belangrijke beslissingen, standpunten en maatregelen over haar Belgische Kampioenschappen te communiceren en toe te lichten.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN & BEKER WATERPOLO * SEIZOEN 2019-2020

Tijdens een overleg dd. 31.03.2020 heeft de Raad van Bestuur van de KBZB kennis genomen van het voorbarig gecommuniceerde advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo aangaande de lopende nationale waterpolocompetities en de organisatie van de finales van de Beker van België Waterpolo.

De Raad van Bestuur betreurt dat dergelijke belangrijke en ingrijpende voorstellen publiekelijk werden verspreid zonder overleg of bekrachtiging, maar toont niettemin enig begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft moeten handelen.

De Raad van Bestuur bevestigt de stopzetting van alle nationale waterpolocompetities van het seizoen 2019-2020, zonder toekenning van de titel van “Belgisch Kampioen” en zonder toepassing van promotie/degradatie, aangezien er geen volwaardige kampioenschappen werden betwist.

In de hoogste afdeling SEN Heren en SEN Dames zal het team dat op datum van 12.03.2020 op de 1e plaats van het klassement stond, in aanmerking komen voor eventuele inschrijving en deelname aan de Europese LEN-clubcompetities volgend seizoen.

De Raad van Bestuur heeft echter beslist dat er in het seizoen 2019-2020 ook geen waterpolobekerfinales meer georganiseerd zullen worden, aangezien bij een eventuele organisatie in september het sportieve evenwicht en de samenstelling van de betrokken ploegen kunnen verstoord worden door de komende transferperiode.

De Raad van Bestuur schaart zich wel achter de volgende toelichting en motivering door de Nationale Sportcommissie Waterpolo:

Tijdens haar vergadering van 28 maart heeft de Nationale Sportcommissie Waterpolo beslist om de Belgische Kampioenschappen Waterpolo in alle afdelingen en categorieën stop te zetten. Er werd ook beslist om geen enkele titel, promotie of degradatie toe te kennen. Ons land wordt net zoals de rest van de wereld getroffen door een uitzonderlijke crisistoestand. Deze ongeziene situatie kon dus enkel tot een ongeziene beslissing leiden.

Op 12 maart werden reeds alle nationale kampioenschappen en competities van de KBZB opgeschort tot en met 3 mei. Daarna heeft de federale overheid een lockdown opgelegd, voorlopig tot 19 april, maar met grote kans op verlenging. Door deze onzekerheid is het onmogelijk om het kampioenschap nog af te werken in omstandigheden die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

De Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft een aantal beslissingen van andere nationale sportfederaties geanalyseerd, rekening houdend met de karakteristieken van onze amateursport zonder professionele sportbeoefenaars. Ongeacht welke beslissing er wordt genomen, deze zal in elk geval onderhevig zijn aan kritiek, zowel positief als negatief, maar vooral bij clubs en spelers die zich onrecht aangedaan voelen. Wij begrijpen zeer goed deze teleurstelling en respecteren dit. Wij hopen dat ondanks de frustraties iedereen beseft dat een promotie in een amateursport ondergeschikt is ten opzichte van het leed dat momenteel onze samenleving treft.

Op welke criteria hebben wij ons gebaseerd om het kampioenschap stop te zetten?

 • Momenteel is het onmogelijk om een datum te bepalen waarop de zwembaden terug open zullen gaan. Hierover wordt mogelijks beslist op lokaal niveau en niet enkel op nationaal niveau. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn dat hierdoor een ploeg voordeel haalt ten opzichte van een andere ploeg. Daarnaast is het niet aangewezen om de eindfase van een kampioenschap af te werken zonder een minimum aan training of voorbereiding, hetgeen momenteel niet gegarandeerd kan worden.
 • Het is onmogelijk in te schatten wanneer de examenperiode precies zal ingepland worden.
 • Het is onmogelijk om het kampioenschap te laten doorgaan in juli of augustus (beschikbaarheid zwembaden en spelers).
 • De resterende wedstrijden afwerken in september is ook geen optie gezien de moeilijkheid om een haalbare kalender op te stellen.

Wat zijn de criteria die we gehanteerd hebben om geen kampioen, stijger of daler aan te duiden?

 • Wij wouden een beslissing nemen die uniform was voor alle afdelingen en categorieën.
 • Er dienden nog te veel wedstrijden gespeeld te worden en geen enkele ploeg was al zeker van de titel of degradatie (op 2 uitzonderingen na). Het leek bijgevolg eerlijker om niks toe te kennen aangezien niet iedereen zijn kansen gelijkwaardig heeft kunnen verdedigen.

Wij hopen dat alle stakeholders in onze sport beseffen dat zo’n moeilijke beslissing niet vanuit het hart komt, maar wel degelijk het resultaat is van een doorgedreven overweging en consensus.

Wat betreft de nefaste wederzijdse financiële gevolgen, doet de KBZB in deze ongekende en uitzonderlijke tijden een algemene oproep tot financiële solidariteit aan alle betrokken clubs, spelers, officials, zwembaduitbaters, sponsors, wedstrijdorganisatoren, enz. om allen sereen te zijn en om geen reeds betaalde bijdragen of kosten bij elkaar trachten te recupereren, ook al lopen bij de meeste partijen de kosten gewoon verder.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE (WE1 + WE2) * JULI 2020

Na de annulering van het OPEN BK Zwemmen en het uitstel van zowel EJK Aberdeen, EK Budapest als OS Tokyo, heeft de Raad van Bestuur op basis van het advies van de Nationale Sportcommissie Zwemmen de volgende maatregelen en beslissingen genomen aangaande het verder verloop van het competitiezwemmen in België:

 • Geen enkele organisatie van lokale, regionale of nationale zwemwedstrijden tot eind juni.

Deze uniforme maatregel is geldig in gans België en werd genomen om dezelfde duidelijkheid te verschaffen aan elke zwemclub en aan elke zwemmer. Momenteel is het minstens tot 19 april niet mogelijk om te zwemmen, laat staan intensief te trainen, en wellicht zullen de zwembaden daarna nog langer gesloten blijven, zodat het bijgevolg niet opportuun is om officiële zwemcompetities te houden in de maand juni (met normaliter veel examens en inhaalwerk op school).

 • Over de organisatie van de beide BK’s Zwemmen in juli zal er vermoedelijk begin mei een gefundeerde beslissing genomen worden, uiteraard afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie. Het staat de KBZB steeds vrij om in overleg met de Nationale Sportcommissie Zwemmen de inschrijvingsmodaliteiten en/of het wedstrijdprogramma aan te passen of te versoepelen naargelang de omstandigheden.
 • Over de organisatie van (binnen- of buitenlandse) zwemstages kan de KBZB zich echter niet uitspreken op een bindende manier. Het is dus aan de betrokken clubs zelf om te beslissen of ze op stage gaan. De KBZB raadt wel aan om alle actuele richtlijnen en reisadviezen van de FOD Volksgezondheid en FOD Buitenlandse Zaken op te volgen.

De KBZB wenst tenslotte iedereen veel goede moed in deze bijzondere tijden en bedankt iedereen voor het begrip.

Wees voorzichtig en draag goed zorg voor jezelf en je dierbaren!

Daniel MOTTON, voorzitter.

Wouter GEORGES, secretaris-generaal.

Nieuwe sponsor NAT WP TEAMS

De firma BAKKER & PARTNERS, rekruterings- en selectiekantoor, is een nieuwe sponsor van de nationale waterpoloploegen van de KBZB.

Nieuwe data EU NATIONS WP 2020

Onderwerp: 2020 EU Nations Tournaments

As a result of the worsening Coronavirus Covid-19 Pandemic spreading throughout Europe, in the interests of keeping everyone as safe as possible, we have decided to postpone the next 3 EU Nations Tournaments as follows:
Junior Boys from 9-12 April moved to 29th October – 1st November 2020
Senior Ladies from 8-10 May moved to 27th – 29th November 2020
Senior Men from 11-14 June moved to 3rd – 6th December 2020
In regards to the Junior Girls event which had been scheduled to take place from 13th – 15th March and had to be postponed at very short notice due to the swimming pool closure less than 36 hours before the event was due to commence, we propose to re-schedule this event to 16th – 18th October 2020
The Club tournaments are still scheduled in September and this will be reviewed in the coming months.

Mededeling KBZB / Covid-19

Na samenspraak met diverse betrokken actoren en gelet op de recente communicaties vanuit de internationale zwembonden LEN & FINA en gelet op de algemene richtlijnen en voorzorgsmaatregelen vanuit de federale overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/) en de verantwoordelijke lokale besturen heeft de Koninklijke Belgische Zwembond in het kader van de escalerende problematiek rond de verspreiding van het coronavirus beslist om voorlopig alle lopende of geplande Belgische Kampioenschappen of Nationale Competities uit te stellen of af te gelasten tot en met 03 mei 2020.

In functie van verdere ontwikkelingen kan de Koninklijke Belgische Zwembond evenwel deze timing nog bijstellen of aanpassen.

Dit betreft bijgevolg de volgende nationale sportwedstrijden, georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de KBZB:

 • BK Artistiek Zwemmen JUN FREE 15 maart           MECHELEN
 • BK Artistiek Zwemmen MIN 22 maart           LA LOUVIERE
 • Beker van België Waterpolo (finales) 28 maart           LA LOUVIERE
 • BK Schoonspringen 01 mei              WOLUWE
 • BK Artistiek Zwemmen SEN/MAS 01 mei              EEKLO
 • BK Artistiek Zwemmen CAD 03 mei              MOLENBEEK
 • BK Waterpolo (alle afdelingen en categorieën)

In de mate van het mogelijke zal voor al deze wedstrijden en kampioenschappen een nieuwe datum vastgelegd worden.

In verband met de organisatie van internationale sportevenementen door de internationale zwembond FINA en de Europese zwembond LEN, gelden momenteel de volgende bepalingen en communicaties:

 • Europese Zwembond LEN:
  • Tijdelijke opschorting van alle internationale verplaatsingen en activiteiten in het kader van LEN Events tot 15 april 2020.
  • Bijgevolg is het EK-kwalificatietornooi WP U19 Waterpolo te Malta (03-05 april) voor onze nationale waterpoloploeg alvast uitgesteld.
  • Over de internationale waterpolotornooien EU Nations te Brno (CZE) voor de nationale waterpoloploegen Dames (15-17 mei) en Heren (12-14 juni) wordt pas later een beslissing genomen door de betrokken lokale instanties, in samenspraak met de tornooiorganisatie.
 • Internationale Zwembond FINA:
  • Zie voorlopig overzicht van geannuleerde en uitgestelde FINA-organisaties:

https://www.fina.org/news/pr-16-first-meeting-fina-covid-19-taskforce

Wij verzoeken u met aandrang om eveneens kennis te nemen van de belangrijke communicatie door de Vlaamse Zwemfederatie:

https://www.zwemfed.be/nieuws/info-coronacovid-19-virus-12-maart-2020-vlaamse-zwemfederatie

De KBZB volgt nauwgezet alle verdere evolutie en berichtgeving aangaande deze aangelegenheid en zal te gepasten tijde bijkomend communiceren.

Daniel MOTTON,                                                         Wouter GEORGES,

Voorzitter.                                                                   Secretaris-Generaal.