pioen partners
waterpolo-online.com

News Flash 06

Eind november is traditioneel het moment waarop de heenronde in de meeste competities op zijn einde loopt en de eerste waardeverhoudingen van het seizoen duidelijk geworden zijn. In de superliga lijken vice-kampioen Moeskroen, La Louvière en huidige landskampioen Mechelen om de titel te strijden. Nummer 4 Kortrijk volgt momenteel op 6 punten. Bij de dames staan Gentse samen gedeeld op kop, met evenveel wedstrijden gespeeld. In tweede klasse prijkt Aalst autoritair bovenaan het klassement, met 24 op 24 en reeds 9 punten voorsprong op de eerste achtervolgers. In derde klasse leidt Strombeek momenteel, met 3 punten meer dan Aqua Sport Brugge, al hebben zij een wedstrijd minder gespeeld. In SH4A staat Mechelen B op kop met 6 punten voorsprong, in SH4B leidt Aqua Leuven B met 3 punten, al heeft Genk een wedstrijd minder gespeeld.

Verder in deze Newsflash: nieuws over het nationaal project, de KBZB spelersbijdragen en de toekenning voor de organisatie van de 1/2 finales en de finales van de beker.

 1. Nationaal project

Zoals eind september reeds gecommuniceerd, nemen Maarten De Bolster en Lieven Lemmens de taak van Technisch Manager en Sportief Manager op zich. Hun voornaamste taak is het opstellen van een sportief plan voor de lange termijn en continuïteit van de verschillende selecties garanderen. Maarten en Lieven hebben de afgelopen twee maanden contact gehad met huidige en potentiële nieuwe trainers van de selecties, en met de spelers en speelsters die reeds deel uit maakten van de selectie. Maarten en Lieven, samen met de sportcommissie waterpolo nodigen jullie graag uit voor een online vergadering op maandag 19 december om deze plannen verder toe te lichten. Secretaris Pierre Ledent zal binnenkort de officiële uitnodiging en link uitsturen naar alle clubs.

 1. De KBZB spelersbijdragen

De Sportcommissie Waterpolo heeft vernomen dat het nationaal bestuursorgaan de spelersbijdragen voor alle sporttakken zal verhogen. Voor waterpolo betekent dit een verhoging van €15 naar €20 voor alle spelers/speelsters van senioren tot en met U17. Voor U13 en U15 stijgt het inschrijvingsgeld van €10 naar €15. De U11 blijft gratis. Verder zijn de boetes met betrekking tot brutaliteit aangepast. Deze nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 januari 2023. Als Sportcommissie Waterpolo hebben we gepleit de invoering hiervan met 1 jaar uit stellen, om clubs meer tijd te geven om zich hierop voor te bereiden, rekening houdend met de impact die corona gehad heeft op de werking en de stijgende energieprijzen. Na beraad heeft het bestuursorgaan besloten de verhoging alsnog te laten ingaan vanaf 1 januari 2023. We bekijken momenteel om deze bijkomende inkomsten voor het Belgische waterpolo te investeren, in de werking van onze clubs zodat zij zich verder structureel kunnen ontwikkelen vanuit een sterke jeugdopleiding. Hierover later meer.

 1. Toekenning voor de organisatie van de 1/2 finales en de finales van de beker

Tijdens het KBZB Bestuursorgaan van 15 november werd besloten dat de organisatie van de halve finales en de finale van de Beker van België (A, B en Vrouwen) wordt toegewezen aan Neptunus Aalst. Wij feliciteren Neptunus Aalst met het binnenhalen van de aanbesteding en wij kijken uit naar een mooie organisatie en samenwerking voor deze finales!

 1. LEN transfers

We herinneren iedereen graag nog eens aan de regels met betrekking tot LEN transfers: alle spelers, ongeacht de leeftijd, die de afgelopen 3 jaar actief geweest zijn in een andere competitie, moeten een LEN transfer aanvragen. De transfer periode loopt van 1/01 tot 31/01 en van 01/06 tot 31/08. (Water-Polo-transfer-regulations.pdf (len.eu)). De Sportcommissie Waterpolo is momenteel bezig met een transferprotocol uit te werken zodat iedereen weet welke stappen er ondernomen moeten worden om een buitenlandse speler speelgerechtigd te krijgen.

Finaal erkennen we als KBZB SCWP dat met de hoge energieprijzen, inflatie en het regionaal en stedelijk zwembadbeleid sommige clubs momenteel op een of andere wijze getroffen worden en nog een lastige periode voor zich zouden kunnen krijgen. We vragen daarom om als waterpolo gemeenschap solidair te zijn met elkaar waar mogelijk en samen te blijven werken aan de toekomst van de sport waar we allemaal van houden.

Met vriendelijke groeten,

KBZB Sportcommissie Waterpolo

Gilles Oosterlynck, Anthony Thues en Tomas Cassiman

 

Aankomende evenementen:

-Weekend 17-18 december: 1/8ste finales Beker van België.

-Maandag 19 december: toelichting meerjarenplan Nationaal project

 

Aanstelling Maarten De Bolster en Lieven Lemmens

De KBZB Sportcommissie Waterpolo is verheugd te kunnen aankondigen dat Maarten De Bolster en Lieven Lemmens respectievelijk
de functie van technisch manager en team manager binnen Team Belgium Waterpolo zullen opnemen.
Met de steun van de sportcommissie gaan Maarten en Lieven werk maken van de volgende doelstellingen:

1. Een structuur opzetten voor de ontwikkeling van de nationale waterpoloteams, zowel voor heren, dames als jeugd. Deze
structuur moet de basis leggen voor toekomstige sportieve successen.

2. Het uitwerken van een meerjarenplan voor onze nationale ploegen waarbij in een eerste fase de focus ligt op de senioren
heren en dames, de twee uithangborden van onze sport. In een tweede fase wordt werk gemaakt van nationale
jeugdselecties.

Maarten heeft de afgelopen weken contact gehad met zowel de heren als dames coach voor een evaluatie en motivatie. Van daaruit
zullen beslissingen genomen worden voor het toekomstplan. De sportieve planning wordt op dit moment uitgewerkt samen met een
budgetopmaak voor de komende jaren. Potentiële coaches zijn gecontacteerd voor een volgend gesprek. Daarin zullen we bekijken
hoe we de rollen binnen de technische staf kunnen verdelen.

Op het moment dat het Team Belgium Waterpolo project klaar is, zal de sportcommissie een infosessie organiseren om het plan uit
de doeken te doen en jullie vragen te beantwoorden. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven voor alle betrokkenen over het plan van
aanpak over de nationale ploegen én garanderen wij de continuïteit voor de ontwikkeling van onze Belgische waterpolotalenten naar
de toekomst toe.

In de tussentijd wensen wij Maarten en Lieven veel succes met hun nieuwe sportieve uitdaging!

News Flash 05

Opstart seizoen 2022-2023

 

Ondertussen is het alweer half augustus, wat betekent dat heel wat ploegen gestart zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe reglementswijzigingen. Als sportcommissie proberen we altijd wijzigingen door te voeren in het algemeen belang van de sport. Hieronder lijsten we even de belangrijkste wijzingen voor het komende seizoen op:

 1. Seniorencompetities

Een seizoen eerder dan voorzien wordt de Superliga hervormd naar 10 ploegen. Hierdoor telt zowel eerste, tweede als derde klasse 10 ploegen. Voor de Superliga en tweede klasse worden er terug play-offs ingevoerd. Dit nadat uit onze clubbevraging duidelijk bleek dat er bij deze clubs interesse was voor het format van play offs. In de superliga spelen ploegen 1 tot en met 5 voor de titel in PO1, de andere 5 ploegen spelen in PO2. In tweede klasse spelen nummers 1 tot 4 voor de titel, 5 tem 8 speelt PO2. Voor derde en vierde klasse zijn er geen play-offs voorzien. Aangezien er in vierde klasse twee reeksen zijn, kwalificeren de eerste 2 zich voor de halve finales voor de titel (zoals vorig seizoen reeds het geval was). Voor de plaatsen 5 tot en met 14 is er wel nog een plaatsingswedstrijd volgens het heen-/terugwedstrijd principe voorzien.

Andere aanpassing bij de senioren is dat we de mobiliteit tussen de divisies verhogen. De voorlaatste van tweede en derde klasse speelt een heen en terug wedstrijd tegen de tweede uit respectievelijk derde en vierde klasse. De winnaar hiervan speelt volgend seizoen in de hogere klasse. Op die manier komen we tot meer sportief gebalanceerde divisies.

 1. Jeugdcompetities

Zoals reeds aangekondigd, wordt de U21 competitie omgevormd naar een U19 competitie. Enerzijds omdat uit de clubbevraging naar boven kwam dat hier meer interesse voor was dan de U21 categorie, anderzijds omdat dit een officiële LEN categorie is.

Voor U11-U13 voeren we meer ingrijpender wijzigingen door. We hebben hiervoor verschillende keren samengezeten met trainers van deze categorieën. Samen met aanbevelingen vanuit de instructeur B opleiding hebben we dit in het nieuwe reglement gegoten.

De belangrijkste doelstellingen van de wijzigingen is om ook de jongste categorieën kennis te laten maken met de algemene waterpolo principes (denk aan de 6m lijn) en vooral er voor te zorgen dat ook de jongere categorieën waterpolo wedstrijden spelen en geen halve zwemwedstrijden. Vandaar dat de lengte van het veld aangepast wordt naar 15m bij de U11 en 20 meter bij de U13. Zeker bij de U13, waar soms op hetzelfde veld en in dezelfde doelen als bij de senioren gespeeld wordt, was dit niet meer te verantwoorden. Uiteraard beseffen we dat de lengte van het veld wijzigen niet zomaar gerealiseerd kan worden. Vandaar dat we voor dit seizoen nog een uitzondering toestaan. Clubs dienen deze uitzondering wel expliciet te melden aan de sportcommissie.

We zullen voor aanvang van het seizoen een lijst publiceren met alle clubs die een uitzondering aangevraagd hebben op deze regel, zodat iedereen bij aanvang van het seizoen weet op welke afstand er bij welke ploeg gespeeld wordt.

Tenslotte geven we nog mee dat de Zwemfed ook dit jaar terug een U11 4×4 competitie organiseert, los van de KBZB. Hier zijn zowel Vlaamse als Waalse clubs welkom. De inschrijvingen hiervoor worden later verstuurd.

 1. Speelgerechtigdheid spelers

Een oud zeer is de 50% regel voor clubs die 2 of meer ploegen in competitie hebben. Dit leidde in het verleden al tot veel verwarring, frustraties en willekeur in selecties. We hebben hiervoor ook een aantal forfaits moeten uitspreken afgelopen seizoen. Vandaar dat we besloten hebben de 50% regel af te schaffen. Volgende regels zijn van tel:

-Tot en met U19 is er vrij verkeer van jeugd, zonder limieten.

-Spelers geboren in 2002-2003 krijgen dit jaar nog een uitzondering: zij mogen 1 wedstrijd per weekend spelen voor een seniorenploeg, zonder limiet. De reden hiervoor is dat deze categorie door Corona reeds hard getroffen werd, en we ze nog extra speelkansen willen geven. Deze maatregel wordt tijdens het seizoen geëvalueerd. Deze spelers kunnen op het einde van het seizoen wel niet én aan play-off wedstrijden én aan wedstrijden voor promotie/degradatie deelnemen. Hier zal er een keuze gemaakt moeten worden.

-Spelers geboren voor 2002 mogen slechts voor 1 ploeg uitkomen gedurende heel het seizoen.

 1. Feedback kalendervergadering

Op de kalendervergadering is de vraag gekomen waarom het voor U15-U17-Dames verplicht was om de eindronde wedstrijden in diep bad af te werken. Na overleg met verschillende partijen, waaronder ook Nancy De Muelenaere als coach van de Black Waves, hebben we besloten dat U15&U17 regionaal geen diep bad nodig heeft voor de eindronde wedstrijden. Voor de andere categorieën blijft de verplichting wel bestaan.

Daarnaast kwam ook het punt naar boven dat het moeilijk is om zaken te plannen in maart/april/mei omwille dat de tweede fase van de jeugdcompetitie dan start en er soms te weinig op voorhand geweten is waar en wanneer er juist gespeeld moet worden. We maken de komende maanden de oefening of en hoe we dit kunnen verbeteren en komen er later op terug.

 1. Tuchtcommissie&SCWP

Vorig week is de nieuwe tuchtcommissie voor een eerste keer samengekomen. Na een kennismakingsgesprek en afspraken voor volgend seizoen, zijn deze heren klaar om er in te vliegen. De huidige samenstelling is Francis Mercier, Billy Williams en Mathias Vanoppen. De positie voor het tweede Vlaamse lid staat dus nog altijd open. Aarzel dus niet om u kandidaat te stellen als u interesse heeft.

Daarnaast staat ook de positie van tweede Waals lid binnen de sportcommissie nog altijd open. Ook hier mogen geïnteresseerden zich altijd melden bij de FFBN of de SCWP.

Voor zij die het gemist hebben, we lanceerden onlangs een promo filmpje om onze partners De Nationale loterij en Zwemsport.shop te bedanken. Het filmpje kan hier bekeken worden:

https://fb.watch/eYsnub9tHc/

 

We wensen jullie een heel sportief en succesvol seizoen toe!

 

Aankomende evenementen:

-Zaterdag 3 september: BK Beachwaterpolo (Antwerpen)

-Zaterdag 10 september: Voorrond Beker van België «B» + start jeugd competitie

-Zaterdag 17 september: start seniorencompetitie

 

Gilles Oosterlynck

Voorzitter

Opleidingen CCS

Beste collega,

Met deze communicatie informeren we u graag over de opleidingen die de CCS zal organiseren tijdens het waterpolo seizoen 2022
– 2023.

Ieder weekend vinden +/- 50 waterpolo wedstrijden plaats. Iedere wedstrijd heeft scheidsrechters en een jury tafel nodig. Daarom
is het van essentieel belang dat we voldoende scheidsrechters hebben, alsook voldoende mensen die achter de jury tafel willen
plaats nemen. Tevens vindt de CCS het belangrijk dat al deze vrijwillgers goed opgeleid zijn. Daarom zal de CCS in samenwerking
met de KBZB, FFBN, VZF en Waterpolo Academy de onderstaande cursussen aanbieden.

1 Opleiding Tafel Offical

Tijdens deze 3 uur durende sessie kom je alles te weten wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een tafel offical tijdens een
waterpolo wedstrijd. Je krijgt naast de theorie ook heel wat praktijkvoorbeelden, zodat je goed voorbereid en vol vertrouwen je eerste
waterpolo wedstrijd als tafel offical kan aanvatten.
Deze cursus zal online gegeven worden. Je hoeft er dus niet eens de deur voor uit. Na afloop van de cursus volgt een korte test
waarvan je onmiddellijk je resultaat krijgt.

2. Opleiding Waterpolo Scheidsrechters

Tijdens 3 sessies krijg je de volledige uitleg van alle regels die van toepassing zijn tijdens een waterpolo wedstrijd. Na deze opleiding
zal het waterpolo reglement voor jou geen geheimen meer hebben.
De cursus zal gegeven door 2 ervaren waterpolo scheidsrechters met internationale ervaring. Zij zullen de opleiding geven aan de
hand van officeel lesmateriaal dat door FINA en LEN ter beschikking gesteld wordt. Deze opleding hanteert een goed evenwicht
tussen theorie en praktijk door gebruik te maken van videobeelde en concrete spelsituaties.
Deze cursus, alsook het examen zal volledig online gegeven worden. Als je geslaagd bent in het theoretisch examen, kan je aan
het praktische traject beginnen, en zal je ingeschakeld worden als scheidsrechter voor U13 tornooien onder begeleiding van een
referee coach.
Om deel te nemen aan deze cursus moet je de opleiding Tafel Offical reeds gevolgd hebben.
Ben jij klaar om onze waterpolosport te helpen ? Ambieer je een scheidsrechterscarrière, of wil je gewoon een klein aantal
wedstrijden fluiten wanneer het jou uitkomt, om alzo onze sport en jouw club te ondersteunen ? Wil je jouw club en ploeg helpen
door een functie op te nemen achter de jury tafel ? Dan zijn onderstaande cursussen echt iets voor jou !!!

Je helpt er niet alleen onze waterpolo sport mee vooruit, je leert ook heel wat bij over het waterpolo. En dat helemaal van bij jou thuis
!!!

Overtuigd ? Schrijf je dan snel in via deze link.

Inschrijven kan tot en met 25 augustus 2022. 1 week voor de start van de cursus ontvang je alle praktische details van de cursus
per email.
Jouw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
• Voor de Opleiding Tafel Official bedraagt dit 15,00 € / deelnemer.
• Voor de Opleiding Waterpolo Scheidsrechter bedraagt dit 30,00 € / deelnemer.
Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op de rekening van KBZB IBAN BE69 2100 6904 7278 met mededeling
“NAAM OPLEIDING NAAM + CLUB” en dit voor 25 augustus 2022.

Met sportieve groeten,

Kurt De Boeck    Léon Merlot               Stefan Vanautryve
Voorzitter CCS    Vice-Voorzitter CCS   Secretaris CCS

News Flash 04

Waterpolo Awards

Het is alweer een hele tijd geleden dat we nog eens een News flash uitgestuurd hebben. Het seizoen zit er bijna op. Naast de voorbereidingen op het volgende seizoen, die bijna afgerond zijn, betekent dit ook dat we het huidige bijna kunnen afronden. Wat is er beter om het seizoen af te sluiten dan met de bekendmaking van de winnaars van de allereerste Waterpolo Awards?  U vindt de top 10 van speler, speelster en scheidsrechter van het jaar hieronder! De uitreiking van de awards zal plaatsvinden tijdens de bekerfinales in La Louvière. Daarnaast geven we ook reeds de datum van de kalendervergadering mee. De competitie richtlijnen voor volgend seizoen worden in de komende dagen uitgestuurd naar alle clubs.

 1. Speler van het jaar:

De speler van het jaar is uitgedraaid op een tweestrijd. Niet toevallig tussen twee spelers van Mechelen en Moeskroen, die heel het seizoen in stevige strijd verwikkeld waren om de landstitel. Net als de landstitel, is het ook hier Mechelen die de aan het langste eind trekt: Nikola Pavlicevic is de winnaar van onze allereerste speler van het jaar! Nikola haalde 39 punten, 3 meer dan Rostyslav Naumchyk van Moeskroen. Op gepaste afstand delen Jay van Hoey en Vladyslav Dulin de derde plaats met 23 punten.

De top 10:

Naam Behaalde punten
1 Nikola Pavlicevic (RSCM) 39
2 Rostyslav Naumchyk (RDM) 36
3 Vadyslav Dulin (RSCM) 23
4 Jay Van Hoey (KAZSc) 23
5 Niels Van der Linden (KWK) 15
6 Hiliane ZAOUI (RDM) 15
7 Sven Publie (RSCM) 15
8 Jonas Trenson (MZV) 10
9 Tom Lepoint (RDM) 9
10 Mael Leseney (CNT) 8

 

 1. Speelster van het jaar:

Bij de dames was het een stuk minder spannend. Met de meeste stemmen behaald bij zowel de trainers als de kapiteins, wensen we Janne Laton te feliciteren met de verkiezing tot speelster van het jaar! Op nummer twee staat Laura Vandaele, die 3 punten meer haalde dan nummer 3 Fee Lampaert.

 

Janne laton, speelster van het jaar (credits Steven De Somville)

De top 10:

Naam Behaalde punten
1 Janne Laton (KGZV) 32
2 Laura Vandaele (KGZV) 23
3 Fee Lampaert (MZV) 20
4 Leen Baudonck (KGZV) 18
5 Lotte Delport (LAQUA) 14
6 Sien Verbeke (MZV) 13
7 Alexia Vousdoukos (SCC / BWC) 10
8 Lois Laton (KGZV) 6
9 Frauke Ingels (MZV) 5
10 Sylvie Den Blauwen (KGZV) 4

 

 1. Scheidsrechter van het jaar

Ook hier was het vrij duidelijk wie verkozen zou worden tot scheidsrechter van het jaar: Xavier Cornez! Hij haalde 24 punten, waarvan maar liefst 17 bij de kapiteins. Met 18 punten elk delen Roberto Guarnieri en Sorin Pascu de tweede plaats.

De top 10:

Naam Behaalde punten
1 Xavier Cornez 24
2 Sorin Pascu 18
3 Roberto Guarnieri 18
4 Kurt Timmerman 13
5 Sergey Dulin 11
6 Quentin Veys 10
7 Alain Depuydt 9
8 Fulgeanu Nicolas 9
9 Stefan Vanautryve 6
10 Francy Petiaux 6

 

Aankomende evenementen:

 • Zaterdag 28 mei: Bekerfinales in La Louvière
 • Zaterdag 25 juni: Kalendervergadering

 

Vertrek Joeri Van Steenberghe als nationaal coördinator Waterpolo

De voorzitters van de KBZB en de nationale sportcommissie waterpolo werden zondagavond 15 mei 2022 op de hoogte gebracht door de heer Joeri Van Steenberghe dat hij zijn functie als nationaal coördinator waterpolo neerlegt. Dit omwille van persoonlijke redenen. Alhoewel we deze beslissing ten zeerste betreuren, kunnen we ze alleen maar respecteren.
De heer Van Steenberghe heeft in zeer moeilijke corona omstandigheden uitstekend werk geleverd. Hij heeft de Red Sharks en de Black Waves terug op de rails gezet, heeft (internationale) stages mogelijk gemaakt en deelnames aan de EU Nations en het Europees kwalificatie toernooi verzekerd.
Daarnaast heeft hij mee de contouren van een meerjaren plan voor Team Belgium Waterpolo uitgetekend, inclusief het opstarten van de jeugdselecties.
We willen Joeri dan ook hartelijk bedanken voor het geleverde werk en de fundamenten die mede dankzij hem gelegd zijn voor de toekomst van Team Belgium Waterpolo.
De voorzitters zullen nu samen met de nationale sportcommissie de nodige stappen ondernemen om een vervanger of vervangster voor de heer Van Steenberghe te vinden zodat we de overdracht zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen en de continuïteit van Team Belgium Waterpolo niet in het gedrang komt. Hierover zullen we binnenkort verder communiceren.

Voor KBZB
Co-voorzitter
Mr. VANGERVEN Pieterjan

News Flash 03

Een nieuw jaar, nieuw budget, nieuwe ambities

Op maandag 24 januari heeft de sportcommissie een vergadering georganiseerd waarop alle clubs uitgenodigd waren. Maar liefst 26 clubs waren aanwezig, wat op grote interesse wees. In deze News Flash geven we kort mee wat er allemaal toegelicht geweest is.

1.Budget WP KBZB:

Eindelijk is er meer zicht op het KBZB budget WP. Voor 2022 hebben we dit als sportcommissie zelf kunnen samenstellen, in functie van de beschikbare financiële middelen. Het is dan ook met de nodige trots dat kunnen we aankondigen dat het KBZB WP budget fors gestegen is, en het hoogste is in meer dan 20 jaar. Hierdoor kunnen de Black waves en Red Sharks zich optimaal voorbereiden op het Europees kwalificatie toernooi. Daarnaast roepen we ook de “Team Belgium Talent Academy” in het leven. Dit concept dient voor het uitrollen van nationale U13/U15/U17 ploegen, die op termijn ook (inter)nationale stages zullen afwerken en deelnemen aan toernooien. We vergeten ook de scheidsrechters niet, waar we investeren in het aankopen van headsets. Er is ook een budget voorzien voor de promotie van de sport, een van de prioriteiten voor de sportcommissie de komende jaren.

2.Nationale ploegen:

De ambitie werd uitgesproken om ons in 2026 te kwalificeren voor de Europese Kampioenschappen, dit zowel bij de heren als de dames. In 2024 zal er ook een U19 ploeg deelnemen aan het Europees kwalificatie toernooi. Joeri van Steenberghe lichtte bij de heren de nieuwe samenstelling van de staf toe, waarbij Jorn Dams de nieuwe T1 is. Kristijan Sunjic is aangesteld als T2. Er is ook werk gemaakt van een kiné, zodat vanaf nu zowel de heren als de dames een kiné ter beschikking hebben. Sammy Claes, kapitein van de Red Sharks, gaf feedback over het afgelopen EU Nations toernooi en deelde ook zijn verwachtingen voor het EKT mee. Voor de dames deed Nancy De Muelenaere dit, in haar functie als T1 van de Black waves. Joeri gaf ook een woordje uitleg over de werking “Team Belgium Waterpolo Academy”. Dit gaat vanaf september van start. De regionale academies van maart, april en mei zullen dienen als selectiemomenten. Hierover wordt later nog een officiële communicatie met meer informatie uitgestuurd door de KBZB.

Nieuwe T1 van de Red Sharks: Jorn Dams

 

3.Euromillions waterpolo League:

We versterken onze band met de Nationale Loterij en veranderen de naam van onze competitie naar Euromillions Waterpolo League. Dit geeft ons meer visibiliteit en kan in de toekomst mogelijks resulteren in nieuwe partnerships. De huidige domeinnaam waterpolo-online.com zal veranderen naar euromillionswaterpololeague.be. Dit zal normaal gezien in februari doorgevoerd worden.

4.Waterpolo prijzen:

We introduceren dit jaar 3 waterpolo prijzen: speler/speelster en scheidsrechter van het jaar. De speler en speelster van het jaren worden verkozen door respectievelijke de SL clubs en de dames clubs. Van elke club zal de trainer en de kapitein een top 5 kunnen doorsturen. De eerste krijgt 5 punten, de tweede 4 punten,… De speler/speelster met de meeste punten zal uiteindelijk de prijs ontvangen. Voor de scheidsrechter mag elke club twee top 3’s doorsturen: een samengesteld door alle kapiteins van de club, de andere door alle trainers van de club. Alle prijzen zullen uitgereikt worden tijdens de bekerfinales, die doorgaan in La Louvière op zaterdag 28 mei. Indien dit concept aanslaat, zullen we de komende jaren meer prijzen introduceren (ook in D2-D3-D4 een speler van het jaar, Rookie van het jaar bij de U21,…).

 

We zijn een ambitieuze sportcommissie, maar beseffen ook heel goed dat er nog veel werk op de plan ligt. We komen altijd handen tekort, dus als u iemand kent met ervaring in social media, event management, sponsoring,… laat ze dan zeker contact opnemen met iemand van de sportcommissie. Dan kunnen we samen kijken of er een partnership inzit om onze mooie sport te laten groeien.

 

Aankomende evenementen:

 • 6 februari: pers dag nationale ploegen in Aalst
 • 17-20 februari: EKT voor de Black Waves & Red Sharks

 

In naam van de nationale Sportcommissie waterpolo

Gilles Oosterlynck

Voorzitter

 

 

News Flash 02

Beste Voorzittter, Secretaris, speler, speelster, waterpolo sympathisant

 

Bij deze de tweede news flash vanuit de nationale sportcommissie waterpolo. Deze keer hebben we het over de nieuwe samenstelling van de sportcommissie, de resultaten van de nationale ploegen op de EU Nations cup, U11 en U13 toernooien en twee aankomende vergaderingen voor clubs.

 1. Nieuwe samenstelling sportcommissie

Eind september is er een nieuw Vlaams sportcomité samengesteld en dit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de nationale sportcommissie Waterpolo. Wim Van Hecke is vervangen door Tomas Cassiman. De sportcommissie wenst Wim te bedanken voor zijn jarenlange inzet en wenst Tomas van harte welkom. Daarnaast werd Gilles Oosterlynck aangeduid als nieuwe voorzitter. Huidige samenstelling van de Sportcommissie is Denis Leemans (ENL), Anthony Thues (RDM), Tomas Cassiman (KZNA), Gilles Oosterlynck (KGZV), Pierre Ledent (secretaris), Joeri Van Steenberghe (Nationaal coördinator Waterpolo) en Wim Symoens (medewerker waterpolo Zwemfed).

 1. Resultaat EU Nations Cup

Zowel de Black Waves als de Red Sharks hebben afgelopen weken deelgenomen aan de EU Nations cup. De damesploeg haalde een knappe vierde plek. Ondanks twee nipte nederlagen tegen Duitsland (11de op het afgelopen EK) kunnen de dames terugkijken op een geslaagd toernooi. Ondertussen zijn ze alweer bezig met de laatste hand te leggen op hun voorbereiding voor het EKT. Op het EKT (17-20/02) kijken onze dames Griekenland, Servië, Zwitserland en Turkije in de ogen.

Bij de heren was er een gemengd beeld: in de groepsfase werd er twee keer nipt verloren van Slovakije en Zwitserland, waardoor meespelen voor de medailles er nooit inzat. Ze herpakten zich wel en boekte ruime overwinningen tegen Wales en Engeland. Ook zij zitten in de laatste rechte lijn naar het EKT. Daar nemen ze het op tegen Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Slovenië.

 1. U11 & U13 toernooien

Zoals Pierre ondertussen al gecommuniceerd heeft naar de clubs, heeft de sportcommissie besloten om de U11 en U13 toernooien op te schorten tot begin januari. Dit gezien de epidemiologische situatie in ons land, en het feit dat dit de categorieën zijn waar het virus toch meest rondgaat momenteel, is dit een logische beslissing. Alle andere divisies blijven wel gewoon doorgaan, daar verandert er niks. Ook trainingen van de U11 en U13 mogen zeker en vast blijven doorgaan.

 1. Vergaderingen voor clubs

Voor de clubs staan er twee vergaderingen gepland:

-Op maandag 20 december wordt er een Facebook live bekerloting gehouden voor de Beker ‘SCWP/CSWP’

Op maandag 24 januari wordt er een tweede vergadering gehouden. Op de agenda staat het KBZB budget WP 2022, de bekerloting voor de 3 Bekercompetities, toelichting over de Nationale ploegen, uitleg mbt een naamsponsor voor de competitie en de invoering van jaarlijkse waterpoloprijzen.

Voor beide vergaderingen zullen de clubs tijdig een mail van Pierre ontvangen met meer uitleg.

 

Aankomende evenementen:

-20 december vergadering clubs voor bekerloting eerste ronde Beker SCWP

-24 januari: vergadering voor alle clubs

-17-20 februari: EKT voor de Black Waves & Red Sharks

 

In naam van de nationale Sportcommissie waterpolo

Gilles Oosterlynck

Voorzitter

Super League round 6

The 6th round in Belgium was played during 2 weekends. During the weekend of October the 30th Mouscron and Eeklo won their games.

Eeklo was better than Ostend who put in a fair fight. It was only in the last quarter MZV was able to make the decisive gap with a 0-3 and a 5-11 final score. Tuur Damman’s shooting was on point as he netted 4 goals this game. (5-11 final score)

The game between Mouscron and Tielt was less of a fight. RDM pushed through from the start and began with a 7-1 score in the first quarter. TZK tried to fight back in the second quarter with 3 goals, but defensively they had big problems to control the counter attacks from RDM. Mouscron cruised through to a 27-7 victory.

A week later on November the 6th 3 more games were played. An easy win for Mechelen at home versus Wase (34-6 final score) and another expected win for MZV. Although this time again, it wasn’t until the last quarter before MZV made sure the victory. Leuven Aquatics clearly making progress in their last games, given the score lines, but still waiting for their first points this season. Tuur Damman was in his rhythm again and together with Michael De Boever scored 4 goals for MZV.  (8-13 final score)

The top game of round 6 was played between La Louvière and Kortrijk with a last minute time out play to determine the winner.

Tanguy Godeau led his team with 5 goals vs KWK.

 

Tanguy Godeau led his team to a powerful 4-2 start in the first quarter with 2 goals. Of course, who else then KWK’s 2 top scorers Niels Van der Linden and Michiel D’hooghe were there to keep KWK in the game.

In the second quarter, the brothers Jan and Tom Nel quickly brought back KWK in the game with 2 goals to 4-4. From then on the game was a head to head race with both teams taking the lead back and forth until the last 2 seconds of the 3th quarter, where Samy Labreg took a minor lead for KWK. (9-10)

In the last quarter it looked like Kortrijk was the one getting away with the victory when they finally scored a 2 goal lead, but ENL showed great stamina and fought back until the very last minute where Louis Brasseur scored the equalizer for 12-12 at 1min 30 from the end. 30 seconds from the final whistle, KWK coach Liederik Cordonni took a time-out for a final play, and who else than Niels Van der Linder scored the 12-13 and put the final result on the scoreboard.

 

Saturday October 30th .

 

ROSC – MZV: 5-11 (2-3, 1-2, 2-3, 0-3)

Goal scorers: ROSC: Bram verschelde 1, Pepijn Wallijn 1, Tom Callebaut 1, Jeroen Michiels 2.

Goal scorers MZV: Tuur Damman 4, Wout Matthys 1, Jonas Trenson 2, Witze Nuyt 1, Jan-Luca De Neve 1, Nathan Delmeiren 2.

 

RDM – TZK (7-1, 9-3, 4-1, 7-2)

Goal scorers RDM: Alexander Grman 1, Nathan Quoirez 1, Rostyslav Naumchyk 8, Amir Dehdari 2, Hiliane Zaoui 9, Valentin Roussel 1, Mathias Zwart 5.

Goal scorers TZK: Brent Wyffels 2, Arne Verhelst 1, Sebastien De Ruyck 2, Jannes Langeraet 1, Herbert De Grande 1.

Saturday november 6th.

 

RSCM – WZK: 34-6 (6-1, 13-0, 10-3, 5-2)

Goal scorers RSCM: William Wittevrongel 5, Sven Publie 1, Simon Van der Jeugt 5, Lucas Gervais 2, Andres Dhooghe 2, Vladyslav Dulin 5, Nikola Pavlicevic 5, Eben Lemmens 4, Gerry Junior Verschuren 2, Sepp Verstraeten 2, Antoine Moinet 1.

Goal scorers WZK: Bob D’haeseleer 1, Stijn Jansseune 1, Matthias Onbekent 1, Elias de Greef 2, Simon De Greef 1.

 

Laqua – MZV: 8-13 (1-3, 4-5, 3-2, 0-3)

Goal scorers Laqua: Joris Leemen 2, Jos Van Gorp 1, Lukas Dekeyser 1, Nathan Dompas 2, Joren Delport 1, Hannes Van Kerckhoven 1.

Goal scorers MZV: Tuur Damman 4, Jonas Trenson 2, Jarne De Cock 2, Jente Dondeyne 1, Michael De Boever 4.

 

ENL – KWK: 12-13 (4-2, 2-4, 3-4, 3-3)

Goal Scorers ENL: Yannick Leemans 2, Numa Matthys 2, Tanguy Godeau 5, Logan Vitrant 1, Robin Leemans 1, Louis Brasseur 1.

Goal scorers KWK: Jan Nel 1, Tom Nel 1, Florin Lordan 2, Ward Geysen 1, Stan Caron 1, Niels Van der Linder 4, Michiel Dhooghe 1, Samy labreg 2.

Newsflash No. 1

Beste Voorzittter, Secretaris, speler, speelster, waterpolo sympathisant

Eerst en vooral hopen we dat het seizoen voor uw club goed van start is gegaan. We merken dat er bij velen onder jullie nog altijd onduidelijkheid is over wat wij nu juist doen, waar we mee bezig zijn en wat onze bevoegdheden zijn. Daarom lanceren wij vanuit de nationale sportcommissie waterpolo een nieuw concept, namelijk “Newsflash”. Deze zal regelmatig verstuurd worden en ook op WP Online te raadplegen zijn. In deze eerste Newsflash hebben we het over de nationale ploegen, de aanpassingen van de corona regels, de waterpolo Academy de situatie van BZK.

 

 1. Nationale dames ploeg

Onze nationale dames waren van 29/10 tot en met-01/11 op stage in Zeist. Uiteraard werd er doorgedreven getraind, maar de dames pikten ook een top affiche uit de ereklasse dames in Utrecht mee. Op maandag maakten ze zelfs kennis met de nieuwe Nederlandse bondscoach en enkele van zijn speelsters. De stage was de finale voorbereiding op de EU Nations cup. Deze gaat door van 12 tot 14 november in het Tsjechische Brno. Onze dames zijn ingedeeld in poule B, samen met Oostenrijk, Duitsland en Slovakije. De andere poule bestaat uit Wales, Zwitserland, Zuid-Afrika en Tsjechië. Na de EU Nations cup heeft de selectie nog 3 maanden om accenten te leggen met het oog op het Europees kwalificatie toernooi. In februari (17-20/02) kijken onze dames Griekenland (nummer 6 van het afgelopen EK!), Servië (nummer 12 van het afgelopen EK), Zwitserland en Turkije in de ogen. Een heel goeie test om te kijken hoever onze dames staan en welke stappen er nog gezet kunnen worden om in de toekomst een hoger niveau te halen!

 

 1. Nationale heren ploeg

Net zoals de dames hadden ook de heren een stage gepland, deze ging door in Rijeka, Kroatië. Bij aankomst werden ze ontvangen door de ere-consul voor België Ivan Kovacic en Samir Barac, kapitein van de Kroatische selectie die op de Olympische spelen van Londen goud behaalde. Naast stevige trainingen pikte de heren ook een wedstrijd mee, namelijk Triëste-Bresicia. Deze week kwam de bevestiging binnen dat ook onze heren zullen deelnemen aan de EU Nations cup. Zij zijn in een poule met Slovakije en Zwitserland geloot, direct twee stevige tegenstanders. Slovakije was 14de op het afgelopen EK, terwijl Zwitserland in de poule zit voor het kwalificatietoernooi. Ook hier dus direct een stevige test voor de heren met het oog op het Europees kwalificatietoernooi!

 1. Corona maatregelen

Zoals al eerder gecommuniceerd is het vanaf vrijdag 15 oktober verplicht om een Covid Safe Ticket ter beschikking te hebben bij het betreden van sportinfrastructuur (dus ook zwembaden) in Brussel. Vanaf 1 november geldt dit ook voor de zwembaden in Wallonië. In Vlaanderen is het vanaf 13 jaar verplicht om een mondmasker te dragen bij het betreden van een zwembad. We vragen alle clubs, spelers, scheidsrechters, officials en toeschouwers om ook hier de richtlijnen van de overheid en de plaatselijke zwembaduitbater ten alle tijden na te leven.

Meer informatie kan hier gevonden worden:

Vlaanderen : COVID-19 UPDATE: Nieuw basisprotocol! | Vlaamse zwemfederatie

Wallonië : Protocole pour l’organisation de matchs de water-polo (iclub.be)

 

 1. Situatie BZK

Op woensdag 3 november had de sportcommissie een vergadering met het bestuur van Brugse ZwemKring om hun huidige situatie te bespreken met betrekking tot de meerdere forfaits dit seizoen. BZK heeft tijdens deze bijeenkomst meegedeeld dat gezien hun huidige situatie zij zich zullen terugtrekken uit competitie voor het seizoen 2021-2022. Hierdoor komen de wedstrijden van BZK te vervallen en worden reeds toegekende punten verwijderd uit WP online. Het bestuur van BZK hoopt op korte termijn met een nieuwe ploeg in vierde afdeling te kunnen herbeginnen om nieuwe sportieve uitdagingen te kunnen aangaan en de lange waterpolotraditie binnen BZK (sinds 1910) te kunnen verderzetten. De nationale sportcommissie wenst BZK te bedanken voor hun jarenlange inzet en hoopt hen in de toekomst terug te kunnen verwelkomen.

 

 1. Waterpolo academy

Met het nieuwe waterpolo seizoen worden ook de waterpolo Academy’s terug georganiseerd. In Vlaanderen was dit concept al langer gekend, de eerste heeft reeds plaatsgevonden in het splinternieuwe zwembad van Aalst, Aquatopia. We zijn heel tevreden dat we in Wallonië het concept van een waterpolo Academy ook kunnen introduceren. De allereerste waterpolo Academy zal doorgaan in het zwembad van Charleroi op zondag 28 november.

Hiermee zit de eerste Newsflash er op.

Deze sportcommissie, gesteund door de regionale sportcomités, heeft als ambitie om stappen vooruit te zetten met het Belgische waterpolo in de komende jaren. We zullen hierover in de nabije toekomst uitgebreider communiceren over wat we willen bereiken en hoe we van plan zijn om dit te verwezenlijken.

Aankomende evenementen:

-EU Nations Dames, 12-14 november in Brno

-EU Nations Heren, 26-28 november in Brno

 

In naam van de nationale sportcommissie waterpolo,

Gilles Oosterlynck

Voorzitter