waterpolo-online.com
 

Mededeling KBZB * Covid-19 update

OFFICIËLE MEDEDELING * KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VZW

BELANGRIJKE COVID-19 UPDATE dd. 01.04.2020

De Koninklijke Belgische Zwembond wenst langs deze weg enkele belangrijke beslissingen, standpunten en maatregelen over haar Belgische Kampioenschappen te communiceren en toe te lichten.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN & BEKER WATERPOLO * SEIZOEN 2019-2020

Tijdens een overleg dd. 31.03.2020 heeft de Raad van Bestuur van de KBZB kennis genomen van het voorbarig gecommuniceerde advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo aangaande de lopende nationale waterpolocompetities en de organisatie van de finales van de Beker van België Waterpolo.

De Raad van Bestuur betreurt dat dergelijke belangrijke en ingrijpende voorstellen publiekelijk werden verspreid zonder overleg of bekrachtiging, maar toont niettemin enig begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft moeten handelen.

De Raad van Bestuur bevestigt de stopzetting van alle nationale waterpolocompetities van het seizoen 2019-2020, zonder toekenning van de titel van “Belgisch Kampioen” en zonder toepassing van promotie/degradatie, aangezien er geen volwaardige kampioenschappen werden betwist.

In de hoogste afdeling SEN Heren en SEN Dames zal het team dat op datum van 12.03.2020 op de 1e plaats van het klassement stond, in aanmerking komen voor eventuele inschrijving en deelname aan de Europese LEN-clubcompetities volgend seizoen.

De Raad van Bestuur heeft echter beslist dat er in het seizoen 2019-2020 ook geen waterpolobekerfinales meer georganiseerd zullen worden, aangezien bij een eventuele organisatie in september het sportieve evenwicht en de samenstelling van de betrokken ploegen kunnen verstoord worden door de komende transferperiode.

De Raad van Bestuur schaart zich wel achter de volgende toelichting en motivering door de Nationale Sportcommissie Waterpolo:

Tijdens haar vergadering van 28 maart heeft de Nationale Sportcommissie Waterpolo beslist om de Belgische Kampioenschappen Waterpolo in alle afdelingen en categorieën stop te zetten. Er werd ook beslist om geen enkele titel, promotie of degradatie toe te kennen. Ons land wordt net zoals de rest van de wereld getroffen door een uitzonderlijke crisistoestand. Deze ongeziene situatie kon dus enkel tot een ongeziene beslissing leiden.

Op 12 maart werden reeds alle nationale kampioenschappen en competities van de KBZB opgeschort tot en met 3 mei. Daarna heeft de federale overheid een lockdown opgelegd, voorlopig tot 19 april, maar met grote kans op verlenging. Door deze onzekerheid is het onmogelijk om het kampioenschap nog af te werken in omstandigheden die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

De Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft een aantal beslissingen van andere nationale sportfederaties geanalyseerd, rekening houdend met de karakteristieken van onze amateursport zonder professionele sportbeoefenaars. Ongeacht welke beslissing er wordt genomen, deze zal in elk geval onderhevig zijn aan kritiek, zowel positief als negatief, maar vooral bij clubs en spelers die zich onrecht aangedaan voelen. Wij begrijpen zeer goed deze teleurstelling en respecteren dit. Wij hopen dat ondanks de frustraties iedereen beseft dat een promotie in een amateursport ondergeschikt is ten opzichte van het leed dat momenteel onze samenleving treft.

Op welke criteria hebben wij ons gebaseerd om het kampioenschap stop te zetten?

 • Momenteel is het onmogelijk om een datum te bepalen waarop de zwembaden terug open zullen gaan. Hierover wordt mogelijks beslist op lokaal niveau en niet enkel op nationaal niveau. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn dat hierdoor een ploeg voordeel haalt ten opzichte van een andere ploeg. Daarnaast is het niet aangewezen om de eindfase van een kampioenschap af te werken zonder een minimum aan training of voorbereiding, hetgeen momenteel niet gegarandeerd kan worden.
 • Het is onmogelijk in te schatten wanneer de examenperiode precies zal ingepland worden.
 • Het is onmogelijk om het kampioenschap te laten doorgaan in juli of augustus (beschikbaarheid zwembaden en spelers).
 • De resterende wedstrijden afwerken in september is ook geen optie gezien de moeilijkheid om een haalbare kalender op te stellen.

Wat zijn de criteria die we gehanteerd hebben om geen kampioen, stijger of daler aan te duiden?

 • Wij wouden een beslissing nemen die uniform was voor alle afdelingen en categorieën.
 • Er dienden nog te veel wedstrijden gespeeld te worden en geen enkele ploeg was al zeker van de titel of degradatie (op 2 uitzonderingen na). Het leek bijgevolg eerlijker om niks toe te kennen aangezien niet iedereen zijn kansen gelijkwaardig heeft kunnen verdedigen.

Wij hopen dat alle stakeholders in onze sport beseffen dat zo’n moeilijke beslissing niet vanuit het hart komt, maar wel degelijk het resultaat is van een doorgedreven overweging en consensus.

Wat betreft de nefaste wederzijdse financiële gevolgen, doet de KBZB in deze ongekende en uitzonderlijke tijden een algemene oproep tot financiële solidariteit aan alle betrokken clubs, spelers, officials, zwembaduitbaters, sponsors, wedstrijdorganisatoren, enz. om allen sereen te zijn en om geen reeds betaalde bijdragen of kosten bij elkaar trachten te recupereren, ook al lopen bij de meeste partijen de kosten gewoon verder.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE (WE1 + WE2) * JULI 2020

Na de annulering van het OPEN BK Zwemmen en het uitstel van zowel EJK Aberdeen, EK Budapest als OS Tokyo, heeft de Raad van Bestuur op basis van het advies van de Nationale Sportcommissie Zwemmen de volgende maatregelen en beslissingen genomen aangaande het verder verloop van het competitiezwemmen in België:

 • Geen enkele organisatie van lokale, regionale of nationale zwemwedstrijden tot eind juni.

Deze uniforme maatregel is geldig in gans België en werd genomen om dezelfde duidelijkheid te verschaffen aan elke zwemclub en aan elke zwemmer. Momenteel is het minstens tot 19 april niet mogelijk om te zwemmen, laat staan intensief te trainen, en wellicht zullen de zwembaden daarna nog langer gesloten blijven, zodat het bijgevolg niet opportuun is om officiële zwemcompetities te houden in de maand juni (met normaliter veel examens en inhaalwerk op school).

 • Over de organisatie van de beide BK’s Zwemmen in juli zal er vermoedelijk begin mei een gefundeerde beslissing genomen worden, uiteraard afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie. Het staat de KBZB steeds vrij om in overleg met de Nationale Sportcommissie Zwemmen de inschrijvingsmodaliteiten en/of het wedstrijdprogramma aan te passen of te versoepelen naargelang de omstandigheden.
 • Over de organisatie van (binnen- of buitenlandse) zwemstages kan de KBZB zich echter niet uitspreken op een bindende manier. Het is dus aan de betrokken clubs zelf om te beslissen of ze op stage gaan. De KBZB raadt wel aan om alle actuele richtlijnen en reisadviezen van de FOD Volksgezondheid en FOD Buitenlandse Zaken op te volgen.

De KBZB wenst tenslotte iedereen veel goede moed in deze bijzondere tijden en bedankt iedereen voor het begrip.

Wees voorzichtig en draag goed zorg voor jezelf en je dierbaren!

Daniel MOTTON, voorzitter.

Wouter GEORGES, secretaris-generaal.