waterpolo-online.com
 

Directiecomité WP

Bericht van de KBZB betreffende het Directiecomité Waterpolo
Tijdens haar zitting van 17 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur van de KBZB beslist om het mandaat van het Directiecomité Waterpolo met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Deze beslissing is tot stand gekomen na 2 leden van dit comité, dat samengesteld is uit 3 leden, te hebben gehoord en werd genomen met unanimiteit door alle leden van de Raad van Bestuur, d.w.z. de 3 leden van de FFBN, de 3 leden van de VZF en de voorzitter van de KBZB.
De Raad van Bestuur van de KBZB zal zo snel mogelijk overgaan tot de benoeming van een nieuw directiecomité voor waterpolo.