waterpolo-online.com
 

Directiecomité WP update

Mededeling van de KBZB betreffende het Directiecomité Waterpolo
Volgend op de recente beslissing van de Raad van Bestuur van de KBZB om het mandaat van het Directiecomité Waterpolo met onmiddellijke ingang te beëindigen, heeft de Raad van Bestuur van de KBZB beslist om Mike SARRAZIJN (Algemeen Directeur Vlaamse Zwemfederatie VZF) en Philippe MIDREZ (Technisch Directeur Fédération Francophone Belge de Natation FFBN) aan te duiden als nieuwe ”ad interim” leden van het nationale Directiecomité Waterpolo, ter vervanging van Fabrice WEISE en Sarah SCAILLET.
Teneinde de continuïteit van zowel de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Waterpolo als het voorziene internationale tornooiprogramma van drie nationale waterpoloploegen te verzekeren, zullen zij onder de supervisie en onder de leiding van Wouter GEORGES, Secretaris-Generaal van de KBZB, alle nationale waterpolo-aangelegenheden tijdelijk verder waarnemen en beheren.
In elk geval blijft de vzw KBZB als enige erkende nationale bond binnen het kader van haar nationale en internationale statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden de grootste (financiële, administratieve, logistieke) bijdrage leveren aan de nationale waterpolowerking, zijnde het integrale beheer en de organisatiekosten van alle Belgische Kampioenschappen Waterpolo alsook de omkadering en de activiteiten van de diverse nationale waterpoloploegen. De beide regionale zwemfederaties VZF/FFBN leveren gelukkig ook een essentiële doch beperktere financiële bijdrage aan bepaalde nationale waterpolo-activiteiten, waarvan het beheer en het bestuur niettemin ongewijzigd blijft ressorteren onder de nationale koepelfederatie KBZB, overeenkomstig de huidige structuren en werking van nationale en internationale sportfederaties.