waterpolo-online.com
 

UPDATE! EU Nations WP Tornooien 2020

Mededeling KBZB * Covid-19 update

OFFICIËLE MEDEDELING * KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VZW

BELANGRIJKE COVID-19 UPDATE dd. 01.04.2020

De Koninklijke Belgische Zwembond wenst langs deze weg enkele belangrijke beslissingen, standpunten en maatregelen over haar Belgische Kampioenschappen te communiceren en toe te lichten.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN & BEKER WATERPOLO * SEIZOEN 2019-2020

Tijdens een overleg dd. 31.03.2020 heeft de Raad van Bestuur van de KBZB kennis genomen van het voorbarig gecommuniceerde advies van de Nationale Sportcommissie Waterpolo aangaande de lopende nationale waterpolocompetities en de organisatie van de finales van de Beker van België Waterpolo.

De Raad van Bestuur betreurt dat dergelijke belangrijke en ingrijpende voorstellen publiekelijk werden verspreid zonder overleg of bekrachtiging, maar toont niettemin enig begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft moeten handelen.

De Raad van Bestuur bevestigt de stopzetting van alle nationale waterpolocompetities van het seizoen 2019-2020, zonder toekenning van de titel van “Belgisch Kampioen” en zonder toepassing van promotie/degradatie, aangezien er geen volwaardige kampioenschappen werden betwist.

In de hoogste afdeling SEN Heren en SEN Dames zal het team dat op datum van 12.03.2020 op de 1e plaats van het klassement stond, in aanmerking komen voor eventuele inschrijving en deelname aan de Europese LEN-clubcompetities volgend seizoen.

De Raad van Bestuur heeft echter beslist dat er in het seizoen 2019-2020 ook geen waterpolobekerfinales meer georganiseerd zullen worden, aangezien bij een eventuele organisatie in september het sportieve evenwicht en de samenstelling van de betrokken ploegen kunnen verstoord worden door de komende transferperiode.

De Raad van Bestuur schaart zich wel achter de volgende toelichting en motivering door de Nationale Sportcommissie Waterpolo:

Tijdens haar vergadering van 28 maart heeft de Nationale Sportcommissie Waterpolo beslist om de Belgische Kampioenschappen Waterpolo in alle afdelingen en categorieën stop te zetten. Er werd ook beslist om geen enkele titel, promotie of degradatie toe te kennen. Ons land wordt net zoals de rest van de wereld getroffen door een uitzonderlijke crisistoestand. Deze ongeziene situatie kon dus enkel tot een ongeziene beslissing leiden.

Op 12 maart werden reeds alle nationale kampioenschappen en competities van de KBZB opgeschort tot en met 3 mei. Daarna heeft de federale overheid een lockdown opgelegd, voorlopig tot 19 april, maar met grote kans op verlenging. Door deze onzekerheid is het onmogelijk om het kampioenschap nog af te werken in omstandigheden die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

De Nationale Sportcommissie Waterpolo heeft een aantal beslissingen van andere nationale sportfederaties geanalyseerd, rekening houdend met de karakteristieken van onze amateursport zonder professionele sportbeoefenaars. Ongeacht welke beslissing er wordt genomen, deze zal in elk geval onderhevig zijn aan kritiek, zowel positief als negatief, maar vooral bij clubs en spelers die zich onrecht aangedaan voelen. Wij begrijpen zeer goed deze teleurstelling en respecteren dit. Wij hopen dat ondanks de frustraties iedereen beseft dat een promotie in een amateursport ondergeschikt is ten opzichte van het leed dat momenteel onze samenleving treft.

Op welke criteria hebben wij ons gebaseerd om het kampioenschap stop te zetten?

 • Momenteel is het onmogelijk om een datum te bepalen waarop de zwembaden terug open zullen gaan. Hierover wordt mogelijks beslist op lokaal niveau en niet enkel op nationaal niveau. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn dat hierdoor een ploeg voordeel haalt ten opzichte van een andere ploeg. Daarnaast is het niet aangewezen om de eindfase van een kampioenschap af te werken zonder een minimum aan training of voorbereiding, hetgeen momenteel niet gegarandeerd kan worden.
 • Het is onmogelijk in te schatten wanneer de examenperiode precies zal ingepland worden.
 • Het is onmogelijk om het kampioenschap te laten doorgaan in juli of augustus (beschikbaarheid zwembaden en spelers).
 • De resterende wedstrijden afwerken in september is ook geen optie gezien de moeilijkheid om een haalbare kalender op te stellen.

Wat zijn de criteria die we gehanteerd hebben om geen kampioen, stijger of daler aan te duiden?

 • Wij wouden een beslissing nemen die uniform was voor alle afdelingen en categorieën.
 • Er dienden nog te veel wedstrijden gespeeld te worden en geen enkele ploeg was al zeker van de titel of degradatie (op 2 uitzonderingen na). Het leek bijgevolg eerlijker om niks toe te kennen aangezien niet iedereen zijn kansen gelijkwaardig heeft kunnen verdedigen.

Wij hopen dat alle stakeholders in onze sport beseffen dat zo’n moeilijke beslissing niet vanuit het hart komt, maar wel degelijk het resultaat is van een doorgedreven overweging en consensus.

Wat betreft de nefaste wederzijdse financiële gevolgen, doet de KBZB in deze ongekende en uitzonderlijke tijden een algemene oproep tot financiële solidariteit aan alle betrokken clubs, spelers, officials, zwembaduitbaters, sponsors, wedstrijdorganisatoren, enz. om allen sereen te zijn en om geen reeds betaalde bijdragen of kosten bij elkaar trachten te recupereren, ook al lopen bij de meeste partijen de kosten gewoon verder.

 • BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN ZWEMMEN PER CATEGORIE (WE1 + WE2) * JULI 2020

Na de annulering van het OPEN BK Zwemmen en het uitstel van zowel EJK Aberdeen, EK Budapest als OS Tokyo, heeft de Raad van Bestuur op basis van het advies van de Nationale Sportcommissie Zwemmen de volgende maatregelen en beslissingen genomen aangaande het verder verloop van het competitiezwemmen in België:

 • Geen enkele organisatie van lokale, regionale of nationale zwemwedstrijden tot eind juni.

Deze uniforme maatregel is geldig in gans België en werd genomen om dezelfde duidelijkheid te verschaffen aan elke zwemclub en aan elke zwemmer. Momenteel is het minstens tot 19 april niet mogelijk om te zwemmen, laat staan intensief te trainen, en wellicht zullen de zwembaden daarna nog langer gesloten blijven, zodat het bijgevolg niet opportuun is om officiële zwemcompetities te houden in de maand juni (met normaliter veel examens en inhaalwerk op school).

 • Over de organisatie van de beide BK’s Zwemmen in juli zal er vermoedelijk begin mei een gefundeerde beslissing genomen worden, uiteraard afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie. Het staat de KBZB steeds vrij om in overleg met de Nationale Sportcommissie Zwemmen de inschrijvingsmodaliteiten en/of het wedstrijdprogramma aan te passen of te versoepelen naargelang de omstandigheden.
 • Over de organisatie van (binnen- of buitenlandse) zwemstages kan de KBZB zich echter niet uitspreken op een bindende manier. Het is dus aan de betrokken clubs zelf om te beslissen of ze op stage gaan. De KBZB raadt wel aan om alle actuele richtlijnen en reisadviezen van de FOD Volksgezondheid en FOD Buitenlandse Zaken op te volgen.

De KBZB wenst tenslotte iedereen veel goede moed in deze bijzondere tijden en bedankt iedereen voor het begrip.

Wees voorzichtig en draag goed zorg voor jezelf en je dierbaren!

Daniel MOTTON, voorzitter.

Wouter GEORGES, secretaris-generaal.

Nieuwe data EU NATIONS WP 2020

Onderwerp: 2020 EU Nations Tournaments

As a result of the worsening Coronavirus Covid-19 Pandemic spreading throughout Europe, in the interests of keeping everyone as safe as possible, we have decided to postpone the next 3 EU Nations Tournaments as follows:
Junior Boys from 9-12 April moved to 29th October – 1st November 2020
Senior Ladies from 8-10 May moved to 27th – 29th November 2020
Senior Men from 11-14 June moved to 3rd – 6th December 2020
In regards to the Junior Girls event which had been scheduled to take place from 13th – 15th March and had to be postponed at very short notice due to the swimming pool closure less than 36 hours before the event was due to commence, we propose to re-schedule this event to 16th – 18th October 2020
The Club tournaments are still scheduled in September and this will be reviewed in the coming months.

EK-kwalificatietornooi WP U19

Loting voor de LEN EK-kwalificatietornooien MEN’s U19 > GROUP A

1. Romania 🇷🇴

2. Slovenia 🇸🇮

3. Malta 🇲🇹

4. Belgium 🇧🇪

5. Czech Republic 🇨🇿

Het kwalificatietornooi wordt gespeeld in Malta van 03-05 April 2020.

Nationale WP-coördinator KBZB

De KBZB heeft de heer Joeri VAN STEENBERGHE aangesteld als de nieuwe Nationale Waterpolo Coördinator voor het jaar 2020.

Hij zal bijgevolg reeds vanaf de stage in Zeist (27-29 DEC 2019) fungeren als het aanspreekpunt zijn voor de 3 nationale ploegen, hun T1/T2 en team managers en instaan voor het regelen van alle praktische zaken.

Info NAT WP TEAM U19

Info selectie en programma Nationale WP-team U19 2019-2020

Selectie nationale dames Black Waves

Selectie Black Waves 

1. BAUDONCK Leen KGZV 26/06/1998
2. DEN BLAUWEN Sylvie KGZV 21/05/1986
3. ISTIRY Anne KAZSC 03/10/1989
4. LAMPAERT Fee MZV 15/07/1992
5. LATON Janne KGZV 15/02/1995
6. LATON Lois KGZV 03/09/1997
7. LIVENS Sofie KAZSC 23/05/1997
8. RYCKAERT Steffi KGZV 19/02/1988
9. SMELLERS Salina IRL 07/10/1989
10. VAN BEECK Sophie CAL.BWC 17/08/1994
11. VAN VOOREN Maxime MZV 15/05/1995
12. VERBEKE Sien MZV 03/06/1991
13. VERHOEVEN Hazel MZV 24/12/2001
14. VERMAESEN Amber KGZV 19/05/1996
15. VOUSDOUKOS Alexia CAL.BWC 14/08/1990

Selectie Nationale ploeg U19

INFO SELECTIE NATIONAAL TEAM WATERPOLO U19

1 BOUCHÉ Hugo ENLWP 22/07/2003
2 DEMEY Simon BZK 1/05/2001
3 GEVAERT Matthias BZK 3/08/2001
4 GOGA Sebastian RDM 10/05/2001
5 HERMANS Sander HZS 16/03/2001
6 HERREGODTS Siebe ZNA 4/11/2002
7 KEUNEBROCK Jules CNT 5/05/2001
8 LEVRAU Miguel TZK 15/10/2001
9 MAHUT Martin CNT 4/10/2002
10 MAKSYMIUK Oskar KAZSC 15/08/2001
11 MATTHYS Sacha ENLWP 28/12/2001
12 MICHIELS Jeroen ROSC 4/08/2002
13 MICHIELS Wouter ROSC 7/03/2001
14 PANNECOUCKE Luka ROSC 20/04/2003
15 TIGNOL Bo GBR 15/01/2001
16 VADAHI Shaun ROSC 16/12/2003
17 VAN KERCKHOVE Hannes LAQUA 16/03/2001
18 VAN SUNDERT Alec ROSC 19/03/2001
19 VAN WINGHEM Lucas ZNA 21/04/2002
20 VANDAELE Miel ROSC 1/10/2002
21 VERSTRAETEN Sepp ZNA 8/03/2002
22 VITRANT Logan ENLWP 22/09/2001

 

Aanduiding Nationale Waterpolo Coördinator ad interim

De KBZB heeft de heer Mike Sarrazijn ad interim aangetrokken om de rol van Nationale Waterpolo Coördinator op zich te nemen.

Deze interim-periode loopt tot eind juni 2019, wat zou moeten toelaten om enerzijds een definitieve taakomschrijving op te stellen en anderzijds een open vacature te lanceren, alsmede kandidaten hiervoor te zien en een finale selectie te maken.

Mike heeft als opdracht drie taken tot een goed einde te brengen:

 • het aanspreekpunt zijn voor de 3 nationale ploegen, hun T1/T2 en team managers en alle praktische zaken te regelen;
 • mee zetelen in de Nationale Waterpolo Commissie en de brug te vormen met de nationale ploegen, alsook assisteren in de uitwerking van actiepunten van het NWPC;
 • het aanspreekpunt zijn voor de clubs m.b.t. de verwachtingen naar volgend seizoen toe en de nodige voorbereidingen in overleg met het NWPC treffen zodat de kalendercommissie van juni 2019, zich enkel hoeft te buigen over de data en beschikbaarheid van zwembaden.

Mike zal dit in samenwerking doen met de Secretaris-Generaal Wouter Georges en zal rapporteren aan de Bondsvoorzitter.

De KBZB wenst hem veel succes in deze opdracht.

Met sportieve groeten,

Danny MOTTON, Voorzitter KBZB.

Aanduiding Nationale Coaches WP

De Raad van Bestuur van de KBZB heeft in overleg met de nationale sportcommissie Waterpolo beslist om de volgende coaches/trainers aan te stellen voor de nationale ploegen Waterpolo:

 • Seniores:
  • T1: Dan Balanov
  • T2: Wim Van Hecke
 • Juniores (U19):
  • T1: Sunjic (Pichler, Brkovic)
  • T2: Joeri Gevaert
 • Dames:
  • T1: Stefan Damman
  • T2: Nancy De Muelenaere

Deze beslissing is genomen enerzijds met het oog op continuïteit van de werking in 2018 bij de Heren – en Damesploeg, rekening houdend met de “verloren maanden” en het feit dat de sportcommissie Waterpolo nog geen officiële debriefing heeft gehouden van de resultaten van deelname aan tornooien, waarin globaal de ploegen bevredigende resultaten hebben laten optekenen.

Daarenboven is de afspraak dat de trainingen zullen worden gehouden met verruimde spelers/speelsterskernen (aanwezigheid op uitnodiging). Clubtrainers zijn welkom, zodat zij in hun trainingen elementen kunnen verwerken vanuit de trainingen van de nationale ploegen en aldus de continuïteit kunnen waarborgen op technisch en tactisch vlak.

De grootste aandacht gaat echter uit naar de deelname in 2020 aan het LEN kwalificatietornooi voor het Europese U19 Juniores kampioenschap. In dit opzicht heeft de RvB beslist de begeleidende staf te herschikken en hen een meerwaarde te schenken teneinde meer kansen te geven het gestelde objectief te bereiken. Als T1 wordt een trio van ervaren Kroatische trainers aangeduid, die een indrukwekkend palmares kunnen voorleggen in landen met een vergelijkbare situatie als België en als T2, Joeri Gevaert, Ook deze U19 trainingen zullen openstaan voor de jeugdtrainers van alle ploegen, zodat zij de aanpak kunnen doortrekken naar hun wekelijkse trainingen in de club.

De Kroaat Kristijan Sunjic zal eveneens de rol van Technisch Directeur waarnemen over de 3 nationale ploegen heen, bijgestaan door zijn landgenoten.

De omkadering en de opvolging van voorbereiding van deze ploegen zal liggen bij de nationale Coördinator Waterpolo.

Wij wensen alle ploegen veel succes in hun voorbereiding van de Europese tornooien in 2019!

Daniël MOTTON, Voorzitter KBZB

Wouter GEORGES, Secretaris-Generaal KBZB