pioen partners
waterpolo-online.com

Aanstelling Maarten De Bolster en Lieven Lemmens

De KBZB Sportcommissie Waterpolo is verheugd te kunnen aankondigen dat Maarten De Bolster en Lieven Lemmens respectievelijk
de functie van technisch manager en team manager binnen Team Belgium Waterpolo zullen opnemen.
Met de steun van de sportcommissie gaan Maarten en Lieven werk maken van de volgende doelstellingen:

1. Een structuur opzetten voor de ontwikkeling van de nationale waterpoloteams, zowel voor heren, dames als jeugd. Deze
structuur moet de basis leggen voor toekomstige sportieve successen.

2. Het uitwerken van een meerjarenplan voor onze nationale ploegen waarbij in een eerste fase de focus ligt op de senioren
heren en dames, de twee uithangborden van onze sport. In een tweede fase wordt werk gemaakt van nationale
jeugdselecties.

Maarten heeft de afgelopen weken contact gehad met zowel de heren als dames coach voor een evaluatie en motivatie. Van daaruit
zullen beslissingen genomen worden voor het toekomstplan. De sportieve planning wordt op dit moment uitgewerkt samen met een
budgetopmaak voor de komende jaren. Potentiële coaches zijn gecontacteerd voor een volgend gesprek. Daarin zullen we bekijken
hoe we de rollen binnen de technische staf kunnen verdelen.

Op het moment dat het Team Belgium Waterpolo project klaar is, zal de sportcommissie een infosessie organiseren om het plan uit
de doeken te doen en jullie vragen te beantwoorden. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven voor alle betrokkenen over het plan van
aanpak over de nationale ploegen én garanderen wij de continuïteit voor de ontwikkeling van onze Belgische waterpolotalenten naar
de toekomst toe.

In de tussentijd wensen wij Maarten en Lieven veel succes met hun nieuwe sportieve uitdaging!