Directiecomité Waterpolo

VOORSTELLING DIRECTIECOMITE WATERPOLO

Preambule
Een reeks factoren van zowel sportieve als extra-sportieve aard waren de aanleiding tot het oprichten van het Directiecomité Waterpolo.  De Raad van Bestuur van de KBZB oordeelde dat een discipline zoals het waterpolo het best kan aangestuurd worden vanuit het waterpolo zelf.  Het Directiecomité is een zelfstandige entiteit die ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de KBZB. 

Samenstelling en bevoegdheden

Het Directiecomité Waterpolo is samengesteld uit 3 leden: de secretaris-generaal van de KBZB en twee leden aangeduid door de Raad van Bestuur.
 Momenteel zijn dit mevr. Sarah Scaillet en dhr. Fabrice Weise.  De nationale waterpolo-coördinator wordt toegevoegd als raadgever zonder stemrecht.

In geen geval mogen de aangeduide directieleden lid zijn van een ander regionaal of federaal orgaan.

De bevoegdheden van het Directiecomité Waterpolo zijn de volgende:

Op het financieel vlak:

 1. beslissen in overleg met de nationale waterpolocoördinator / technisch directeur WP over de besteding van het jaarlijkse budget;
 2. goedkeuren van wijzigingen aan de formules en de reglementen van de Belgische waterpolocompetities die financiële gevolgen teweegbrengen;
 3. transparant verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur over het financieel beheer;

Op sportief vlak:

 1. bepalen van het technisch en sportief beleid op nationaal en internationaal vlak en de sportieve leiding op zich nemen;
 2. instaan voor de nationale ploegen: uitwerken van de sportieve planning, activiteiten en doelstellingen op korte en op lange termijn en instaan voor de administratieve, financiële en logistieke omkadering;
 3. de nationale trainers, de teammanagers en medewerkers van de nationale ploegen aanduiden en hun taken vastleggen;
 4. na voorstel van de nationale waterpolocoördinator of de nationale technisch directeur de selecties van de nationale ploegen voor internationale wedstrijden goedkeuren;
 5. advies geven over de werking van de nationale waterpolocoördinator en/of de nationale technisch directeur en de nationale coaches;
 6. goedkeuren van de nationale sportkalender;
 7. evalueren van de nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden waterpolo;
 8. de sportreglementen waterpolo aanpassen;
 9. medewerking verlenen aan de bijscholing van de clubtrainers door ondermeer colloquia, cursussen en conferenties.

Het Directiecomité kan voor haar activiteiten een beroep doen op drie commissies, meer specifiek de Sport, Tucht en Scheidsrechterscommissie.

Beknopt overzicht bevoegdheden van de drie commissies

 1. Sportcommissie:
  • Verleent advies over de sporttechnische beslissingen
  • Organisatie en beheer van de nationale en bekercompetities
  • Aanduiden van de officials voor internationale ontmoetingen
 2. Tuchtcommissie:
  • Beslist over tuchtrechtelijke aangelegenheden ontstaan ter gelegenheid van officiële waterpolowedstrijden
 3. Centrale scheidsrechterscommissie
  • Aanduiden van scheidsrechters in het algemeen
  • Het organiseren van examens van kandidaat scheidsrechters
  • Het evalueren van scheidsrechters
  • (Tucht)geschillen en sanctioneren van scheidsrechters

 

Volg ons
 
Clubs
Aalst  
Antwerpen 
Blankenberge 
Brugge 
Brussels 
Brussels Gay Sport 
Calypso 
Ciney 
De Dolfijnen Zwemclub Zomergem 
De Meerkoet Bree 
Dendermonde 
Eeklo 
Ensival 
Ent.Nag.LouvièroisesCinaciennes WP 
Eupen 
Genk 
Gentse 
Hasselt 
Helios 
Ixelles 
Kortrijk 
La Louvière 
Leuven Aqua 
Mechelen 
Merksem 
Mons 
Mouscron 
National Dames 
Oostende 
ORCA Bilzen 
Roeselare 
Seraing 
Soignies 
Strombeek 
Tielt 
Tournai 
Vlams Brabant Waterpolo 
VZ Gent 
Waregem 
Wase 
Waterpolo een 
Waterpolo twee 
WPC Nieuwpoort